Nore stavkirke

Skriv inn undertittel her

Foto: Tormod Fauskrud
Foto: Tormod Fauskrud

Stavkirken i Nore er bygd i år 1167.
På samme måte som i Uvdal stavkirke er treskurden i Nore svært kunstferdig utført med ranke- og dyreornamentikk.
Dyrefigurene er drager og løver, og portalene er i slekt med lignende portaler i Telemark.

I stavkirken finnes også to runeinnskrifter, der den ene er en bønn: "Unn du meg alt godt". De to krusifiksene kan være fra middelalderen, og under utgraving kom det frem et malerstykke som synes å stamme fra den siste delen av middelalderen. 

Kirken synes å ha vært rikt utstyrt med kunstgjenstander. De kristne symbolene talte trolig mer direkte til middelalderbefolkningen enn de gjør til dagens besøkende. Kunstgjenstandene og utsmykkingen i stavkirkene i Nore og Uvdal stadfester inntrykket vi har fra andre stavkirker, at det var den første halvdelen av middelalderen som var den mest skapende perioden i middelalderen.

Kirken ble bygd som en korskirke i første halvdel av 1200-tallet. Den hadde svalganger, kor og korsarmer med apsis. Dette var svært sjeldent på denne tiden, og man kjenner ikke til andre kirkebygg i Norge eller Europa som kunne vært forbilde for konstruksjonen.

I dag eies Nore stavkirke av Fortidsminneforeningen.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang