Numedal videregående skole

- Gled deg til å stå opp!

Kontakt

Adresse :
3629 Nore

Besøksadresse :
Norefjord

Internettadresse :
https://www.numedal.vgs.no/   

Telefon :
32744950

E-post :
nuvs@bfk.no

Organisasjonsnr.
974606232


Numedal vgs - liten skole med store muligheter

Numedal videregående skole er kanskje ikke helt som alle andre skoler. Riktignok har vi fag og lærerplaner som de andre, men det at vi er en liten skole gir oss store fordeler.

Her kjenner alle hverandre og det gir hver enkelt elev mulighet til en tett og god dialog med lærerne . Det gir lærerne mulighet til å bli kjent med alle elevene og dees behov, og det gir oss mulighet til å utvikle et godt skolemiljø.Sammen skaper vi en skole og en skolehverdag som gir deg mulighet til å både lære fag, og å utvikle deg som menneske. Numedal videregående skole er en trygg og nær skole for alle.
Numedal videregående skole har seks ulike utdanningsprogram. Alle gir deg grunnleggende ferdigheter innenfor de enkelte fag, men vi har også et nært samarbeid med kommuner, næringsliv og organisasjoner i dalen.På den måten kan du også få prøvd deg i praksis.Felles for alle er at undervisningen foregår i små grupper, det legges opp til varierende undervisning og elevene har stor grad av frihet og ansvar for egen læring. 

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang